De Activiteitenratio’s dienen ter beoordeling van de effectiviteit en efficiency van de onderneming.

Voorraadtermijn:
De voorraadtermijn is de gemiddelde doorlooptijd van de voorraad, uitgedrukt in dagen:

Voorraadtermijn = Voorraden / Inkoopwaarde van de omzet x 365 dagen

Betalingstermijn debiteuren:
De betalingstermijn debiteuren is de gemiddelde betalingstermijn van de debiteuren, uitgedrukt in dagen:

Betalingstermijn debiteuren = Gemiddelde debiteurensaldo / Jaaromzet x 365 dagen
(jaaromzet is inclusief btw)

Betalingstermijn crediteuren:
De betalingstermijn crediteuren is de gemiddelde betalingstermijn van de crediteuren, uitgedrukt in dagen:

Betalingstermijn crediteuren = Gemiddelde crediteurensaldo / Jaar inkoopwaarde omzet x 365 dagen
(jaar inkoopwaarde omzet is inclusief btw)