Hofman FMD

Hofman FMD

Maak kennis met de dienstverleningen van Hofman FMD – Partner in Finance in vogelvlucht, in deze 1 minuut durende video. Bekijk de video hier.

Activiteitenratio’s

De Activiteitenratio’s dienen ter beoordeling van de effectiviteit en efficiency van de onderneming. Voorraadtermijn: De voorraadtermijn is de gemiddelde doorlooptijd van de voorraad, uitgedrukt in dagen: Voorraadtermijn = Voorraden / Inkoopwaarde van de omzet x 365...

Rentabiliteitratio’s

Met Rentabiliteitsratio’s kan beoordeeld worden of een onderneming winstgevend is. EBIT (bedrijfsresultaat) De EBIT (Engels: earnings before interest and tax) is een maatstaf voor de operationele inkomsten van een onderneming voor aftrek van rente (interest) en...
Solvabiliteitratio’s

Solvabiliteitratio’s

Met Solvabiliteitsratio’s kan beoordeeld worden of een onderneming voldoende solvabel is en aan al haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Solvabiliteit: Dit is het eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen (balanstotaal). Als norm wordt vaak een ratio...

Liquiditeitratio’s

Met Liquiditeitsratio’s kan beoordeeld worden of op korte termijn de onderneming aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Werkkapitaal: Werkkapitaal is het verschil tussen de vlottende activa (zoals voorraden, debiteuren en liquide middelen) en de vlottende...