Ons Financiële Blog

Blijf op de hoogte van de immer veranderlijke wet- en regelgeving die jij als ondernemers geacht wordt te weten! En daarnaast: kansen om je (belasting) voordeel mee te doen! Wees geen dief van je eigen portemonnee en volg dit blog!

De boekhouding wordt steeds verder geautomatiseerd

De boekhouding wordt steeds verder geautomatiseerd

Automatisering boekhouding Onderzoeksbureau GBNED noemde de betrekkelijk grote tweedeling tussen boekhoudsoftware voor het kleine segment en daarboven opvallend. Dat komt door het nog steeds groeiende aanbod van online boekhoudsoftware voor met...

Lees meer

Activiteitenratio’s

De Activiteitenratio’s dienen ter beoordeling van de effectiviteit en efficiency van de onderneming. Voorraadtermijn: De voorraadtermijn is de gemiddelde doorlooptijd van de voorraad, uitgedrukt in dagen: Voorraadtermijn = Voorraden / Inkoopwaarde van de omzet x 365...

Lees meer

Rentabiliteitratio’s

Met Rentabiliteitsratio’s kan beoordeeld worden of een onderneming winstgevend is. EBIT (bedrijfsresultaat) De EBIT (Engels: earnings before interest and tax) is een maatstaf voor de operationele inkomsten van een onderneming voor aftrek van rente (interest) en...

Lees meer
Solvabiliteitratio’s

Solvabiliteitratio’s

Met Solvabiliteitsratio’s kan beoordeeld worden of een onderneming voldoende solvabel is en aan al haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Solvabiliteit: Dit is het eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen (balanstotaal). Als norm wordt vaak een ratio...

Lees meer

Liquiditeitratio’s

Met Liquiditeitsratio’s kan beoordeeld worden of op korte termijn de onderneming aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Werkkapitaal: Werkkapitaal is het verschil tussen de vlottende activa (zoals voorraden, debiteuren en liquide middelen) en de vlottende...

Lees meer

Jouw boekhouding goed geregeld!

Hofman FMD – Boekhouder Zwolle en omgeving

  • Ben jij klaar om voor eens en altijd jouw boekhouding op orde te krijgen?
  • Samen te werken met experts die op al je vragen snel antwoord geven? 
  • Waar geen onverwachte kosten en addertjes onder het gras verscholen zitten?
  • Die je proactief benadert en je zo behoedt voor fouten en wijst op kansen?
  • Die je meer geld oplevert dan het je kost?
Boekhouder Zwolle