Disclaimer en Privacy verklaring

Disclaimer

De maker(s) van deze website samen met de exploitant(en) van deze website besteden de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van deze website. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie op deze website. Het gebruik van deze website is voor eigen risico. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade – direct dan wel indirect – ten gevolge van de informatie op, de toegang tot het gebruik van deze website, wordt door de maker(s) nadrukkelijk afgewezen.

Privacyverklaring Hofman FMD

Vertrouwelijke en zorgvuldige behandeling van persoonsgegevens:
Wij respecteren je privacy en behandelen de persoonlijke informatie die je verstrekt vertrouwelijk en zorgvuldig. Door je persoonsgegevens aan ons te verstrekken ga je er mee akkoord dat wij je gegevens overeenkomstig deze Privacyverklaring gebruiken.

Met wie doe je zaken?
Hofman FMD wordt beheerd door Henk Hofman
Hofman FMD
Dokter Spanjaardweg 23
8025 BT ZWOLLE
KVK 61636673
Tel: +31(0)38 202 2744
Mob: +31(0)6 376 476 28
www.hofmanfmd.nl
info@hofmanfmd.nl

Vastleggen en gebruik van persoonsgegevens:
Wij gebruiken alleen gegevens die je uitdrukkelijk en vrijwillig verstrekt. Wij gebruiken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de

Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG).
Je geeft persoonsgegevens door wanneer je:

  • je aanmeldt voor (online) coaching of iets dergelijks
  • een dienst of product aanschaft
  • je aanmeldt voor de nieuwsbrief
  • informatie aanvraagt
  • klant bent en opdrachten of bedrijfsgegevens verstrekt in het kader van de begeleiding

Hofman FMD legt deze gegevens vast voor de uitvoering van je vraag of opdracht.

Beveiliging persoonsgegevens
Wij hebben passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. Welke gegevens gebruiken wij, met welk doel en hoe lang?
Gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

Doel Welke gegevens Rechtsgrond Duur opslag
Verzenden
nieuwsbrief of
aangevraagde
informatie
Voornaam, achternaam
en e-mail adres
Toestemming Zo lang je
ingeschreven blijft
voor de nieuwsbrief
Na afmelding worden
gegevens binnen 2
maanden verwijderd
Bij aanschaf van een
product of dienst
Alle gegevens die door
de klant (op ons
verzoek) vrijwillig
worden toegestuurd,
zoals digitale bank- en
administratiebescheiden
Toestemming en
uitvoering
overeenkomst
Uitvoering
overeenkomst 7 jaar
(fiscale plicht)
Begeleiding klanten in
het kader van
individuele coaching
of groepstraining
Alle gegevens die door
de klant (op ons
verzoek) vrijwillig
worden toegestuurd
zoals financiële
verslagen,
bankgegevens en
dergelijke
Toestemming en
uitvoering
overeenkomst
Zolang je klant bent

Recht op inzage, rectificatie of verwijdering
Afmelden voor nieuwsbrieven kan eenvoudig door het klikken op de link die in iedere nieuwsbrief staat. Indien je bezwaar hebt tegen de gegevens die wij van jou bewaren, wanneer je gegevens wilt corrigeren, inzien of wissen, kun je contact met ons opnemen via info@hofmanfmd.nl
Behalve als wij door een wettelijke verplichting gebonden zijn jouw gegevens te bewaren (denk aan de fiscale bewaarplicht) zullen wij uiteraard gehoor geven aan je verzoek.

Klachtrecht
Mocht je klachten hebben over hoe wij met jouw persoonlijke gegevens omgaan, dan spijt ons dat zeer. Vriendelijk verzoek ik je allereerst contact met ons op te nemen via info@hofmanfmd.nl

Wij zullen alles in het werk stellen om hier goed uit te komen. Is dat niet afdoende, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gegevens worden niet aan derden verstrekt
Hofman FMD verstrekt je gegevens niet aan derden zonder je uitdrukkelijke voorafgaande toestemming tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Nieuwsbrief
Gegevens welke u invult om onze nieuwsbrief te ontvangen worden wel in de (online)database vastgelegd en is nodig om een nieuwsbrief naar u te kunnen versturen. Het nieuwsbrieven systeem bevat een zgn. opt-in en opt-out optie, waardoor u zich op elk moment kunt afmelden.

Websites van derden
Deze privacy-verklaring en disclaimer zijn niet van toepassing op websites die een link naar deze website hebben of waarvan een link op deze website aanwezig is. Zij hebben mogelijk een eigen privacy-verklaring.

Opmaak en wijzigingen
Deze privacy-verklaring is voor het laatst gewijzigd op 13 februari 2019 en kan op elk moment worden gewijzigd zonder dat u daarvan op de hoogte wordt gesteld.