Fiscale eenheid voor vpb en ob

Actieve-boekhouder-in-Zwolle

Fiscale eenheid voor vpb en ob: één aangifte voor meerdere bv’s. gemakkelijk? Of juist gedoe

Fiscale eenheid voor vpb of ob vormen? Heeft u meerdere bv’s waar u vanuit onderneemt? Een fiscale eenheid vormen kan dan aantrekkelijk zijn en een aanzienlijk fiscaal voordeel bieden. Een fiscale eenheid voor vpb en een fiscale eenheid voor ob kan interessant zijn voor bv’s. Er zijn strenge voorwaarden door de belastingdienst opgesteld en een fiscale eenheid voor vpb en ob kent voor- en nadelen. HofmanFMD, boekhouder Zwolle zet het voor u uiteen.

Fiscale eenheid vennootschapsbelasting

Een holding (moedervennootschap) kan op aanvraag, met de dochterondernemingen voor de vennootschapsbelasting worden gezien als een fiscale eenheid. Dit is alleen op fiscaal vlak, juridisch gezien blijven de vennootschappen gescheiden van elkaar. Alle resultaten van de werk bv’s (dochtervennootschappen) vallen onder de holding.

Voorwaarden fiscale eenheid voor bv’s

Wat zijn de eisen om als bv’s een fiscale eenheid te vormen?:

 • De holding heeft ten minste 95% van de juridische en economische eigendom van het extrinsiek gestorte kapitaal van de dochteronderneming in handen. Dit bezit vormt ten minste 95% van de wettelijke stemrechten in de dochteronderneming. In alle gevallen geeft het aandeelhouderschap recht op ten minste 95% van de winst en minimaal 95% van het kapitaal van deze dochteronderneming.
 • Alle deelnemende bv’s hebben dezelfde boekjaren. Met als enige uitzondering een bv die gestart is in het lopende jaar. Er moet dan wel een kort boekjaar beschikbaar zijn.
 • Alle vennootschappen moeten dezelfde winstbepalingsregels hanteren.
 • Zowel de holding als de werk bv’s moeten wettelijk in Nederland zijn gevestigd.

Voordelen fiscale eenheid voor vpb

Het omvormen van bv’s tot een fiscale eenheid heeft onmiskenbaar voordelen.

 • De fiscale eenheid in de omzetbelasting kent als belangrijk voordeel dat de deelnemende vennootschappen geen btw betalen over onderlinge leveringen van goederen en diensten. Dit kan financieel voordelig zijn, als zonder fiscale eenheid de door één van de vennootschappen in rekening gebrachte btw bij de andere vennootschap niet aftrekbaar zou zijn. Bijvoorbeeld omdat die andere vennootschap btw-vrijgestelde prestaties verricht. Doordat verliezen en winsten onderling kunnen worden verrekend kan er zonder fiscale gevolgen tussen de bv’s ‘geschoven’ worden met activa.
 • Reorganisatie is onder voorwaarden binnen de fiscale eenheid zonder belastingheffing mogelijk en er is geen winstneming op onderlinge transacties.
 • Er hoeft maar één btw-aangifte te worden gedaan. Elke vennootschap hoeft niet meer apart een aangifte omzetbelasting te doen. De fiscale eenheid krijgt één btw-nummer. Er vindt dus een (gecombineerde) aangifte op naam van de fiscale eenheid plaats.

Nadelen fiscale eenheid voor vpb

Het  samengaan van bv’s tot een fiscale eenheid heeft ook enkele nadelen.

 • Er kan maar eenmaal geprofiteerd worden van het 16,5 %- vennootschapsbelastingtarief (2020) over de eerste € 200.000 belastbare winst. Over het meerdere is 25% belasting verschuldigd. Zijn er binnen de fiscale eenheid meerdere bv’s met een winst boven de € 200.000, dan kan dus maar één keer gebruik worden gemaakt van het 16 %-tarief. In 2021 worden deze tarieven 15 % en 21,7 %.
 • De investeringsaftrek wordt beperkt doordat de investeringen van alle deelnemende bv’s bij elkaar worden opgeteld.
 • Elke BV is hoofdelijk aansprakelijk is voor de totale belastingschuld van de fiscale eenheid en dus niet alleen voor het gedeelte van de vennootschapsbelastingschuld dat betrekking heeft op de winst die zij zelf hebben behaald.
 • In bepaalde gevallen moet er worden afgerekend over de meerwaarde van activa wanneer de fiscale eenheid wordt ontvoegd. Ook de verrekening van verliezen van voor en na de fiscale eenheidsperiode met winsten uit deze periode is aan beperkingen gebonden.

Fiscale eenheid omzetbelasting

Een fiscale eenheid voor omzetbelasting werkt anders dan fiscale eenheid voor vennootschapsbelasting. Voor het omvormen naar een fiscale eenheid voor ob gelden onderstaande voorwaarden:

 • Betrokken partijen moeten btw-ondernemers zijn
 • Betrokken partijen moeten in Nederland woonachtig of gevestigd zijn. Een vaste inrichting in Nederland volstaat ook.
 • Betrokken partijen moeten op financieel, organisatorisch en economisch gebied zodanig met elkaar verbonden zijn dat men kan spreken van een eenheid. Financieel betekent dit dat meer minimaal 51% van de aandelen van iedere vennootschap direct of indirect van dezelfde eigenaar is. Van organisatorische verbondenheid is sprake wanneer de diverse bv’s onder één overkoepelende leiding staan. Economische verbondenheid wil zeggen dat de deelnemers bijvoorbeeld een gemeenschappelijke klantenkring hebben of dat de vennoten op elkaar leunen om de klanten tot dienst te kunnen zijn.

Het is ook mogelijk om een fiscale eenheid voor de BTW te vormen met een andere rechtsvorm, denk aan een cv of een stichting of een natuurlijk persoon. Zo kan er dus een fiscale eenheid bestaan tussen de bv en haar directeur grootaandeelhouder (dga), als deze dga bijvoorbeeld een pand verhuurt aan zijn bv.

Aangaan fiscale eenheid

Op verzoek kunnen bv’s, als ze voldoen aan alle voorwaarden, een fiscale eenheid vormen. Dit verzoek dien je vervolgens in bij de belasting. De inspecteur kan ook zelf een fiscale eenheid bepalen. In beide gevallen zal de inspecteur een beschikking afgeven. Daarnaast kun je ook handelen als een fiscale eenheid.

Einde fiscale eenheid

Een fiscale eenheid eindigt wanneer niet langer aan de voorwaarden wordt voldaan. Zo eindigt de fiscale eenheid als de holding een deel of alle aandelen in de dochtervennootschap verkoopt. Ook op gezamenlijk verzoek van de holding en de werk bv’s of dochterondernemingen kan een fiscale eenheid worden verbroken. Wanneer een fiscale eenheid verbroken moet worden, kan dat nooit voor de datum dat het verzoek daartoe is ingediend.

Let op:

 • Zodra één van de deelnemende bv’s niet meer aan de voorwaarden voldoet voor een fiscale eenheid, moet men dit zo spoedig mogelijk kenbaar maken aan de belastingdienst. Deze bv kan dan niet meer gebruik maken van de gedeelde omzetbelasting. De holding blijft hoofdelijk aansprakelijk voor de btw schulden van deze bv.

Meer informatie?

Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn om een fiscale eenheid voor bv’s te bewerkstelligen? Neem dan vrijblijvend contact op met Henk Hofman van Hofman FMD.

Jouw boekhouding goed geregeld!

Hofman FMD - Boekhouder Zwolle en omgeving

 • Ben jij klaar om voor eens en altijd jouw boekhouding op orde te krijgen?
 • Samen te werken met experts die op al je vragen snel antwoord geven? 
 • Waar geen onverwachte kosten en addertjes onder het gras verscholen zitten?
 • Die je proactief benadert en je zo behoedt voor fouten en wijst op kansen?
 • Die je meer geld oplevert dan het je kost?
Boekhouder Zwolle