Urencriterium zzp 2020 voor zelfstandigenaftrek
Urencriterium-zzp-2020

Voldoe ik aan de urencriteria van een zzp-er?

Doe je voordeel met de belangrijkste aftrekpost voor zzp-ers en zelfstandigen: de zelfstandigenaftrek. Voor de Belastingdienst ben je niet zomaar een zzp’er en kun je niet zomaar profiteren van de belastingvoordelen van een zzp’er. Daarvoor zijn strenge criteria geformuleerd. Een van die criteria is dat je per jaar minimaal 1225 uren moet hebben besteed aan jouw onderneming. Hoe zit dat precies?

Hoeveel uren moet ik maken voor het urencriterium zzp 2020?

Je voldoet meestal aan het urencriterium als je aan de volgende twee voorwaarden voldoet:

1225 uren als zzp’er

Je besteedt als zzp’er minimaal 1225 uren in een jaar aan je onderneming(en). Hiervoor mag je alle bestede uren meetellen. Dat gaat dus om je de reguliere werkzaamheden in je onderneming maar ook om de verwerking van de administratie, het bezoeken van netwerkbijeenkomsten en overleg- en reistijd. Houd je uren en activiteiten wel goed bij zodat je aan de Belastingdienst eventueel duidelijk kunt maken dat je die uren inderdaad hebt gemaakt.

Tip: Google op ‘uren app’ en download een geschikte app om je uren bij te houden, maak zelf een spreadsheet in je boekhoudpakket of bel ons en wij sturen je een model.

Let op!

 • Als de Belastingdienst bij controle eraan twijfelt of je wel voldoende uren hebt besteed kunnen ze je aftrekmogelijkheden beperken.
 • Heb je je werk als ondernemer door zwangerschap onderbroken? Dan tellen de niet-gewerkte uren over 16 weken verlof wel mee als gewerkte uren.

Tijdelijke versoepeling urencriterium door Corona
Ondernemers kunnen onder normale omstandigheden alleen van de zelfstandigenaftrek gebruikmaken als zij 1.225 uur per jaar aan hun onderneming besteden en ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting.

Om te voorkomen dat ondernemers het recht op de aftrek verliezen gaat de Belastingdienst er van 1 maart 2020 t/m 31 mei 2020 van uit dat deze ondernemers ten minste 24 uren per week aan de onderneming hebben besteed, ook als ze die uren niet daadwerkelijk hebben besteed.


Geloofwaardig aantal uren

Het kan zijn dat je naast je werk als zelfstandige ook nog in loondienst werkt. Dan kun je niet zomaar al je uren voor je onderneming meetellen. Je moet voor de zelfstandigenaftrek aantonen dat je meer dan 50% van je werktijd in je onderneming steekt. Als je bijvoorbeeld 40 uur in loondienst werkt is het niet aannemelijk dat je daarnaast ook nog eens 40 uur in je onderneming stopt. Dan zou je weken maken van meer dan 80 uren. Dat is niet geloofwaardig.

Let op!

 • De bewijslast ligt bij jou. Jij moet kunnen bewijzen dat je het vereiste aantal uren hebt gemaakt. Hou je uren dus zorgvuldig bij.
 • Was je in een van de vijf voorgaande jaren geen ondernemer? Dan hoef je niet te voldoen aan deze voorwaarde van 50%.
 • Als je als ondernemer deel uitmaakt van een samenwerkingsverband (maatschap of vennootschap onder firma) met huisgenoten, bloed- of aanverwanten in de rechte lijn of hun huisgenoten (partner of familie) dan kan het zijn dat niet alle bestede uren meetellen voor het urencriterium. Als je werkzaamheden voor het samenwerkingsverband hoofdzakelijk van ondersteunende aard zijn en het ongebruikelijk is dat voor deze werkzaamheden een samenwerkingsverband wordt aangegaan kun je deze uren niet meetellen. Een ook niet als het samenwerkingsverband verband houdt met een onderneming waaruit de verbonden personen winst als ondernemer genieten maar jij zelf niet (de zogenoemde ondermaatschap).

Extra aftrek voor zzp’ers

Als je aan het urencriterium zzp 2020 voldoet krijg je zelfstandigenaftrek. Maar daarnaast kun je ook nog extra aftrek krijgen voor speur- en ontwikkelingswerk, starters en meewerkaftrek.

1 Speur- en ontwikkelingsaftrek

Je krijgt de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk als je aan alle volgende voorwaarden voldoet:

 • Je bent ondernemer.
 • Je voldoet aan het urencriterium.
 • Je hebt een Speur- en ontwikkelingswerkverklaring van www.RVO.nl. Daarin staat dat je werkzaamheden onder speur- en ontwikkelingswerk vallen en welk bedrag je hiervoor kunt aftrekken.
 • Je besteedt zelf minimaal 500 uren aan erkend speur- en ontwikkelingswerk.

Je krijgt geen aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk over de winst die je behaalt als medegerechtigde. Meer informatie over speur- en ontwikkelingswerk vind je op www.RVO.nl.

2 Verhoogde aftrek voor starters

Als startende ondernemer krijg je extra aftrek. De zelfstandigenaftrek wordt verhoogd in de volgende situaties:

 • Je was in een of meer van de vijf voorgaande kalenderjaren geen ondernemer.
 • Je paste in deze periode niet meer dan twee keer aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk toe.

3 Meewerkaftrek

Je kunt ook extra aftrek krijgen als je aanspraak kunt maken op meewerkaftrek. Daarvoor moet je voldoen aan alle volgende voorwaarden:

 • Je bent ondernemer.
 • Je voldoet aan het urencriterium.
 • Je fiscale partner werkt 525 uren of meer zonder vergoeding in je onderneming; of de vergoeding die je hiervoor betaalt is minder dan € 5.000.

Betaal je je partner een vergoeding die lager is dan € 5.000? Dan is deze vergoeding voor jou niet aftrekbaar. Je krijgt ook geen meewerkaftrek over de winst die je behaalt als medegerechtigde.

In de tabel hieronder kun je het bedrag bepalen dat je mag aftrekken als meewerkaftrek.

 

Aantal meegewerkte uren Aftrek
minder dan 525 geen aftrek
525 – 875 1,25% van de winst
875 – 1.225 2% van de winst
1.225 – 1.750 3% van de winst
1.750 of meer 4% van de winst

Hierbij telt niet mee de behaalde winst:

 • bij onteigening
 • bij het (gedeeltelijk) staken van de onderneming
 • bij het overbrengen van vermogensbestanddelen naar het buitenland

Je moet het aantal meegewerkte uren aannemelijk kunnen maken. Houd dus een urenregistratie bij.

Tip

Een arbeidsbeloning van minder dan € 5.000 is voor je fiscale partner geen inkomen. Je fiscale partner hoeft daarover geen belasting te betalen. Dat is pas het geval als de beloning meer dan € 5.000 is.

Verlaagd-urencriterium bij arbeidsongeschiktheid

De belastingdienst komt ondernemers tegemoet die arbeidsongeschikt raken. In dat geval geldt het verlaagd-urencriterium. Besteed je als ondernemer minimaal 800 uur aan het feitelijk drijven van jouw onderneming(en)? Dan voldoe je meestal aan het verlaagd urencriterium. Onderbrak je je werk als ondernemer door zwangerschap? Dan tellen de niet-gewerkte uren over in totaal 16 weken toch mee als gewerkte uren.

Meer informatie?

Het zou jammer zijn als je teveel belasting betaalt omdat je niet op de hoogte bent van de mogelijkheden van zelfstandigenaftrek. Neem daarom contact op met een financieel expert en leg hem je situatie voor. Hij kan je adviseren over alle mogelijkheden.

Jouw boekhouding goed geregeld!

Hofman FMD - Boekhouder Zwolle en omgeving

 • Ben jij klaar om voor eens en altijd jouw boekhouding op orde te krijgen?
 • Samen te werken met experts die op al je vragen snel antwoord geven? 
 • Waar geen onverwachte kosten en addertjes onder het gras verscholen zitten?
 • Die je proactief benadert en je zo behoedt voor fouten en wijst op kansen?
 • Die je meer geld oplevert dan het je kost?
Boekhouder Zwolle